Yoga, Mindfulness och Mentala strategier

Träna din förmåga till närvaro

Yin yoga hjälper dig att hitta lugn och ro i både kropp och sinne

Yin yoga är en mjuk form av yoga som passar alla oavsett nivå på träning och tidigare erfarenhet. Yogan består av enkla rörelser som ökar din smidighet och får hjärnan och kroppen att varva ner och bli avslappnad. Du blir lugn i både kropp och själ och kan hitta rätt fokus i livet.

Vi vänder uppmärksamheten inåt

I yin yoga håller du varje position under en längre tid, vanligtvis 3-5 minuter, för att komma åt och stimulera bindväven, fascian, som håller samman och finns runt alla organ och muskler i kroppen. Du ökar din smidighet och får igång cirkulationen i kroppen. Du vänder uppmärksamheten inåt och lär dig att möta dig själv och din kropp med acceptans, på ett icke-dömande sätt.

Yin yogan är lugn och återhämtande och ett fint komplement till mer fysiska aktiviteter såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar.

 

Öva din hjärna och blir mer närvarande med hjälp av mindfulness

Med mindfulness tränar du din förmåga att vara mer närvarande i vardagen. Forskning visar att daglig mindfulnessträning på 5-10 min under 8 veckor stärker prefrontala cortex, den delen av hjärnan där vår förmåga att hitta lösningar, tänka strategiskt och långsiktigt sitter.

Vi tränar på att vara här och nu

Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Du tränar på att släppa taget om tankar gällande framtid och dåtid och upplever ett ökat lugn i både kropp och sinne.

Mindfulness handlar om att ha en nyfiken och accepterade inställning till det du upplever, utan att döma eller värdera. Genom att observera dig själv, dina tankar, känslor, hur det känns i kroppen och hur du beter dig, kan du lära dig vilka mönster som finns i ditt liv. Du får större förståelse för hur du agerar och varför.

Mindfulnessträning hjälper dig att vara lugn även i stressiga och utmanande situationer. Med ett ökat lugn kan du se på situationen ur fler perspektiv, fokusera på det som är väsentligt och utifrån det prioritera och göra medvetna, aktiva, val.